Lean production

Kombinácia toho najlepšieho


Lean production (štíhla výroba) je pojem, ktorý sa používa pre označenie vysoko efektívnych výrobných techník vyvinutých predovšetkým japonskými spoločnosťami. Lean production sa považuje taktiež za ďalší krok v evolúcii priemyslu. Po ére remesleníckej výroby a masovej výroby tak vzniká nová metóda, ktorá kombinuje to najlepšie z obidvoch. Kvalitu a flexibilitu remeselníckej výroby s nízkymi nákladmi masovej výroby.V systéme Lean production sú pracovníci organizovaní v tímoch, kde sa lepšie stotožňujú so spoločními cieľmi v porovnaní s masovou výrobou. Výrobky sú na ďalšie pracoviská dodávané v systéme just-in-time pričom každý pracovník je oprávnený pozastaviť výrobný proces akonáhle odhalí chybu. Jedná sa o jeden z podstatných rozdielov v porovnaní s klasickým prístupom.


Je faktom že po zavedení lean production sa zvýši počet odstáviek vzniknutých v dôsledku objavenie problémov. Postupne sa však počet problémov a s ním aj počet odstávok znižuje. V konečnom dôsledku sa dosiahne situácia kedy sú výrobné linky v lean production odstavované ďaleko zriedkavejšie ako v prípade mass production.Lean Thinking

Lean manufacturing sa odlišuje v mnohom. Či už je to filozofia, podnikateľská stratégia, výrobný model alebo samotná kultúra podniku. Medzi základné princípy patrí "pracovať šikovnejšie, nie ťažšie" a "vyrábať viac z menej: menej času, zásob, pracovníkov a peňazí". To predstavuje systematickú elimináciu plytvaní - čiže všetkých činností, ktoré nepridávajú výrobku žiadnu hodnotu. 

Typické plytvania (7 Wastes):

 • Čakanie
 • Prevoz
 • Nadvýroba
 • Zásoby
 • Prepracovanie
 • Pohyb
 • Nepodarky

Elimináciou plytvaní sú lean výrobcovia schopní produkovať ďaleko kvalitnejšie produkty a to v kratšom čase.

Mass production

Mass production je výroba veľkého množstva štandardizovaných produktov. Hierarchia podnikov zameraných na mass production je zvyčajne neflexibilná a vytvára priepasť medzi zamestnancami a manažérmi. Lean production má zvyčajne plochejšiu štruktúru a podporuje tak vzájomnú spoluprácu zamestnancov čo vytvára otvorenú komunikáciu a kultúru vzájomnej zodpovednosti. 

Mass production :

 • typický tzv. PUSH systém (systém tlaku)
 • výroba veľkých dávok
 • snaha udržať bezpečnú hladinu zásob
 • vyrobiť to čo by zákazník mohol zajtra objednať
 • zmierenie sa s plytvaním

V mass production sa pozastavenia výroby považujú za príliš nákladné a preto vzniká snaha predchádzať im za každú cenu. Chybné kusy sú tak odkladané separátne za účelom ich budúcej nápravy. Ta samozrejme len navyšuje skladové zásoby a v konečnom dôsledku spôsobuje, že pracovníci na výrobných linkách sa nič nenaučia a samotné chyby pretrvávajú.

Benefity Lean production

Teoriá lean výroby sa vyvíjala množstvo rokov. Jedná sa o metódu pre lepšie zameranie na skutočné potreby zákazníka a zároveň napomáha chrániť výrobný systém od vzniku plytvaní. Vo všeobecnosti existuje mnoho prínosov zo zavedenia štíhlej výroby. Čo je podstatné všetky majú pozitívne finančné dopady a zároveň pomáhajú podnikom lepšie reagovať na zákaznícke požiadavky. 

Lean production:

 • typický tzv. PULL systém (systém ťahu)
 • výroba len toho čo trh reálne potrebuje
 • vyrobené produkty putujú priamo zákazníkovi
 • rýchla reakcia na zákaznícku objednávku
 • systematická eliminácia plytvania
Ak dokážete ponúknuť svojmu zákazníkovi kratšie dodacie doby, väčšiu spoľahlivosť a lepšiu cenu zlepšuje to vašu konkurencieschopnosť. Všetko spomenuté má v konečnom dôsledku finančný dopad na Váš biznis a zároveň napomáha lepšie reagovať na požiadavky vašich zákazníkov.

Forward Thinking

Implementácia Lean production môže mať pre váš biznis obrovský finančný prínos, ktorý je udržateľný v prípade, že zabezpečíte aby sa Lean stal súčasťou kultúry vášho biznisu. Tieto prínosy sú ďaleko väčšie než tie, ktoré by ste získali prostredníctvom offshoringu a zároveň vám to umožní získať kontrolu nad kvalitou vašich výrobkov a služieb. Implementáciou Leanu sa stávate konkurencieschopnejšími v oblasti ceny a efektivity poskytovaných služieb. Tieto fakty Vám umožnia získať viac príležitostí a umožnia tak vášmu biznisu rásť.