Ochrana údajov

Bezpečnosť a ochrana údajov

Predávajúci spracováva spotrebiteľom poskytnuté údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Údaje sa spracovávajú výhradne za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Právnicke osoby:
- meno a priezvisko objednávateľa
- adresa sídla, resp. adresa doručenia vrátane PSČ
- telefónne číslo
- e-mail
- obchodné meno
- IČO
- DIČ/IČ DPH

Súhlas a záväzok

Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí s používaním informácií o uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne údaje a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. 
Výnimkou sú údaje nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje s údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.

DIVEX, s.r.o.


Súhlasím

Pre zlepšenie našich služieb sa na stránke používajú COOKIES. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich použitím.